TATE & LYLE ACQUIRES SWEDISH OAT BETA GLUCAN BUSINESS

| Filed in:

London, UK, 20 May 2013 - Tate & Lyle PLC (“Tate & Lyle”), a leading global provider of speciality food ingredients and solutions, announces that it has acquired Biovelop, a Swedish manufacturer of oat beta glucan.

Operating from a production facility in Kimstad, Sweden, Biovelop produces oat beta glucan under the brand name PromOat™ for use in the food, beverage and supplement markets, and under the brand name Avenacare™ for use in the cosmetics industry. In addition, it produces a range of other oat-based ingredients including PrOATein™ (oat protein), oat dextrin and insoluble oat fibre. Biovelop’s products are manufactured from non-GMO oats sourced from within Sweden using a chemical-free process.

Beta glucan is a soluble fibre which has widely approved health claims, including EFSA, for lowering cholesterol and reducing post prandial glycaemic response.

Biovelop is a relatively early-stage business having been founded in 2005 and made its first sale of commercial product in 2010.

Olivier Rigaud, President, Speciality Food Ingredients for Tate & Lyle said: “We are delighted to welcome the Biovelop business and its employees to Tate & Lyle. The addition of Biovelop’s soluble oat beta glucan, supported by strong scientific health claims, represents an excellent addition to Tate & Lyle’s existing fibres and health and wellness portfolios.”

End


TATE & LYLE KÖPER SVENSKT HAVREBETAGLUKANFÖRETAG

London, Storbritannien, 20 maj 2013 - Tate & Lyle PLC (”Tate & Lyle”), en ledande global leverantör av ingredienser och lösningar för speciallivsmedel, meddelar att man har förvärvat Biovelop, en svensk tillverkare av havrebetaglukan.

Vid sin produktionsanläggning i Kimstad i Sverige tillverkar Biovelop havrebetaglukan under varumärket PromOat™ för användning på livsmedels-, dryckes- och kosttillskottsmarknaderna, samt under varumärket Avenacare™ för användning inom kosmetikaindustrin. Dessutom producerar företaget ett sortiment bestående av andra havrebaserade ingredienser, som t.ex. PrOATein™ (havreprotein), havredextrin och olösliga havrefibrer. Biovelops produkter tillverkas av GMO-fri havre av svenskt ursprung genom en process, fri från kemikalier.

Betaglukan är en löslig fiber som har godkända hälsopåståenden, bl.a. från EFSA, om sänkt kolesterolvärde och reducerad glykemisk respons efter maten.

Biovelop är ett relativt nytt företag som grundades 2005 och sålde sin första kommersiella produkt 2010.

Olivier Rigaud, President of Speciality Food Ingredients vid Tate & Lyle säger: ”Vi är glada över att kunna välkomna Biovelops verksamhet och anställda till Tate & Lyle. Biovelops lösliga havrebetaglukan som stöds av starka vetenskapliga hälsopåståenden, utgör ett utmärkt tillskott till Tate & Lyles befintliga portfölj med fiber- och hälsoprodukter.”

Slut

Om Tate & Lyle:

Tate & Lyle är en global leverantör av ingredienser och lösningar till livsmedels- och dryckesindustrin samt andra industrier, och är verksamt vid över 30 produktionsanläggningar runtom i världen.

Tate & Lyle verkar genom två globala affärsenheter: Speciality Food Ingredients och Bulk Ingredients, som understöds av Innovation and Commercial Development. Gruppens strategi är att bli den ledande leverantören av speciallivsmedelsingredienser genom att disciplinerat fokusera på tillväxt och driva verksamheten med bulkingredienser för bibehållen generering av inkomster för att understödja denna tillväxt.

Speciallivsmedelsingredienser omfattar stärkelsebaserade specialingredienser (spannmålsbaserade specialstärkelseprodukter, -sötningsmedel och -fibrer), kalorifria sötningsmedel (som t.ex. SPLENDA®-sukralos) och livsmedelssystem som erbjuder blandade ingredienslösningar. Bulkingredienser innefattar spannmålsbaserade bulksötningsmedel, industriella stärkelseprodukter och fermenteringsprodukter (framför allt surhetsreglerande medel). Samprodukter från båda avdelningarna säljs primärt som djurfoder.

Tate & Lyle är listat på London Stock Exchange under symbolen TATE.L. Handel med American Depositary Receipts sker under TATYY. Under det räkenskapsår som avslutades 31 mars 2012 nådde Tate & Lyle en total försäljning på 3,1 miljarder brittiska pund. https://www.tateandlyle.com. SPLENDA® är ett varumärke som tillhör McNeil Nutritionals, LLC.

Click here for our press image gallery

About Tate & Lyle: 
Supported by our 160-year history of ingredient innovation, we partner with customers to provide consumers with healthier and tastier choices when they eat and drink. We are proud that millions of people around the world consume products containing our ingredients every day.

Through our expertise in sweetening, fortification, and texture, we develop ingredient solutions which reduce sugar, calories, and fat, add fibre and protein, and provide texture and stability in categories including beverages, dairy, bakery, snacks, soups, sauces, and dressings.

We have more than 3,500 employees working in around 57 locations across 39 countries. Science, Solutions, Society is our brand promise and how we will achieve our purpose of Transforming Lives Through the Science of Food. By living our purpose we believe we can successfully grow our business and have a positive impact on society. We live our purpose in three ways, by supporting healthy living, building thriving communities and caring for our planet.

Tate & Lyle is listed on the London Stock Exchange under the symbol TATE.L. American Depositary Receipts trade under TATYY. In the year to 31 March 2023, Tate & Lyle revenue from continuing operations totalled £1.75 billion. For more information, please visit https://www.tateandlyle.com or follow Tate & Lyle on LinkedinX (Twitter)Facebook or YouTube